4.2 - III-IV Kwartał 2021
 • API
 • Panel firmowy - Faktury i rozliczenia za wszystkie firmowe formularze w jednym miejscu
 • Rozpoczęcie przebudowy modułu wydarzeń - moduł został tymczasowo wyłączony
 • Integracja z systemem fakturownia.pl w celu umożliwienia wystawiania automatycznych dokumentów dla uczestników
 • Nowa metoda płatności - płatność w kliku transzach
 • Przypomnienia o terminach płatności
 • Zaawansowana edycja cen i płatności
 • Wysyłanie linku do płatności z poziomu zarządzania zgłoszeniem
 • Nowy rodzaj pola - zapisy do grup. Pole zostało stworzone z myślą o zaawansowanych zgłoszeniach gdzie dodatkowo uczestnicy zapisują się do mniejszych zespołów
 • Warunkowe wyświetlanie innych pól formularza - np. "Pokaż pole x jeśli użytkownik wybrał opcję z polu y"
 • Warunkowe wyświetlanie cenników - np. "pokaż cennik x tylko jeśli użytkownik zaznaczył opcję y"
 • Zakładka nadchodzących i opóźnionych płatności - jeśli używamy terminu ostatecznej płatności
 • Zmodyfikowana zakładka płatności aby łatwiej zarządzać wpłatami
 • W widoku zgłoszenia są widoczne wystawione faktury
 • Klient na życzenie może pobrać dokument proforma / fv / rachunek z widoku zgłoszenia
 • Faktury generują się automatycznie w odstępach co 5 minut po dokonaniu płatności
 • Powiadomienia o zaległych płatnościach
 • Możliwość eksportu plików w operacjach zbiorczych
 • Ograniczenie usuwania przedziałów czasowych formularza - powoduje również usunięcie wszystkich zgłoszeń z danego terminu
 • Kody zniżkowe na kwotę i procent + generowanie zbiorcze kodów dla istniejących zgłoszeń
 • Obsługa skanerów w wypożyczalni
 • Obsługa maszynowego skanowania dowodów / paszportów w wypożyczalni
 • Weryfikacja poprawności polskich dowodów osobistych
 • Dodawanie i zabieranie dostępów do panelu firmowego
 • Przeniesienie rozliczeń i wypłat z Obiektów rezerwacji do panelu firmowego
 • Aktualizacja dashboard rezerwacji o nowe przydatne informacje
 • Poprawa czytelności w wielu miejscach w zarządzaniu wypożyczalnią
4.1 I - II Kwartał 2021
 • Moduł, który obsługuje wypożyczalnie
 • Notatki przy zgłoszeniach
 • Dodatkowa promocja w google - wyższe pozycjonowanie formularzy i wydarzeń
 • e-commerce dla wypożyczalni
 • Możliwość konfiguracji częstotliwości powiadomień
 • Panel partnera i program partnerski
4.0 - Przedstawiamy nową wersję systemu
 • Nowe rodzaje pól formularza
 • Limity osób można skonfigurować na nowe sposoby
 • Wiadomości automatyczne - można edytować w dowolny sposób
 • Etapy akceptacji można dostosować całkowicie pod siebie
 • Automatycznie wystawiane faktury
 • Płatności ONLINE i OFFLINE
 • Wypłata środków
 • Moduł komunikacji - można odpowiadać na wiadomości bezpośrednio ze skrzynki pocztowej, bez konieczności otwierania strony
 • Aktualizacja bezpieczeństwa i wszystkich technicznych aspektów
 • Dodanie możliwości tworzenia wydarzeń
 • Przypisywanie zgłoszeń do konta użytkownika - lista dodanych zgłoszeń
 • Rozbudowane powiadomienia, podzielone na ogólne, płatności, nowe zgłoszenia
 • Darmowa możliwość prowadzenia finansów offline - oznaczanie kto zapłacił i ile
 • Integracja profilu z gravatar.com
 • Logowanie i Rejstracja przez Facebook'a i Google
 • Regulamin, Rodo, Polityka Prywatności stworzona przez kancelarię prawniczą specjalnie na potrzeby zgloszenia24
 • Umowa i integracja z Tpay do obsługi płatności ONLINE i RAT ONLINE