Wirtualny Zlot Grunw@ldzki 2020

C
13 - 19 lipca 2020

ID #5ed6f8eb34e9c
Formularz zgłoszeniowy na Wirtualny Zlot Grunw@ldzki 2020

WIRTUALNY ZLOT GRUNW@LDZKI 2020 - ZGŁOSZENIA JEDNOSTEK I OSÓB INDYWIDUALNYCH

CZUWAJ!

Zgłoś jednostkę na XLIX Wirtualny Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki 2020!

Termin: 13-19 lipca 2020 r.

Miejsce: Pola Grunwaldu on-line

Odpłatność: 5 zł / uczestnik

- możliwość zdobycia plakietki zlotowej,

- program dostosowany do grup wiekowych,

- materiały programowe,

 

Pełna nazwa jednostki / drużyny / patrolu
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Dane dotyczące uprawnień: stopień instruktorski lub nr zaświadczenia Kursu Wychowawców, ukończone 18 lat (w przypadku nie instruktorów - średnie wykształcenie)
Podaj całkowitą liczbę uczestników wraz z doliczonym opiekunem
np. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Orneta ZHP Kopernika 45 10-512 Olsztyn NIP 739 359 14 37
Wybierz TAK jeżeli chcesz zamówić plakietki dla swojej jednostki / drużyny / patrolu, pamiętaj, że wtedy należy dokonać płatności w wysokości 5,00 złotych za osobę.
Wpisz ilość plakietek jaką chcesz zamówić, pamiętaj że w przypadku nie podania ilości plakietek, plakietki te nie zostaną zamówione. Jeżeli ilość wpisana będzie się różniła od ilości uczestników, plakietki zostaną zamówione na podstawie tego punktu.