Zimowe Kursy Instruktorskie 2021

Regulamin - Zimowe Kursy Instruktorskie 2021

I.          Organizator:

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza

ul. Piotra Skargi 17A 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

KI "Krzemień" Hufiec ZHP Kedzierzn-Koźle

II.         KADRA

Kadrę kursu stanowią instruktorzy ZHP z Kręgu Instruktorskiego „Krzemień” z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, instruktorzy współpracujący z nami przy tworzeniu ZKI oraz innych wspólnie realizowanych działaniach, instruktorów HZKK, absolwentów z lat ubiegłych oraz gości specjalnych. 

III.       Termin i miejsce

Termin: 16-23 stycznia 2021

Miejsce: Masyw Śnieżnika z bazą w Schronisku Stodoła koło Międzygórza

 

IV.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Wiek co najmniej 16 lat (rocznikowo)

2.      Złożone Przyrzeczenie Harcerskie

3.      Opłacone składki członkowskie za rok 2020, potwierdzone przez komendanta hufca

4.      Potwierdzone w ewidencji ZHP członkostwo w ZHP

5.      Stan zdrowia umożliwiający udział we wszystkich formach kursu

6.      Wypełnienie zgłoszenia poprzez serwis zgłoszenia24.pl

7.      Przekazanie komendzie kursu wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz załącznikami

8.      Po otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs, dokonanie wpłaty składki zadaniowej z tytułu uczestnictwa w kursie w wysokości
- dla uczestników z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle - 400 zł

-     - dla uczestników spoza Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle - 450

9.   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie składka za udział w nim nie będzie zwracana i całości pozostaje do dyspozycji organizatora kursu. Podobna zasada uczestników, którzy skrócą swój udział w kursie. 

10.  Kwalifikacji uczestników dokonuje wyłącznie komenda kursu. 

 

V.         WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:

1.                Aktywny udział uczestnika we wszystkich zajęciach

2.                Wykonanie zadań zleconych przez komendę kursu

3.                Pozytywna ocena komendy kursu

 

Kursanci, którzy spełnią warunki niezbędne do ukończenia kursu, otrzymują:

 

-          dyplom Ukończenia Kursu Przewodnikowskiego ZHP

-          dyplom Ukończenia kursu wychowawców harcerskich

-          absolwentkę kursową Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

-                plakietkę Zimowych Kursów Instruktorskich

 

 

VI.          OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE

1.      Wyżywienie jest planowane, organizowane i przygotowywane przez zastępy. Obejmuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Przynajmniej część z nich będzie przygotowywana w warunkach polowych

2.      Zaopatrzenie na kursie dokonywane jest w oparciu o zamówienia zastępów.

3.      Uczestnicy kursu dojeżdżają na kurs na własny koszt i na własną odpowiedzialność 

4.      Uczestnicy kursu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

5.      Noclegi odbywać się będą w schroniskach: Stodoła oraz Pod Śnieżnikiem. Charakterystyka bazy noclegowej uniemożliwia rozdział miejsc na męskie i żeńskie. Uczestnicy będą musieli sami znaleźć sposób na zapewnieni minimum komfortu dla obu płci.

6.      W ciągu doby kursanci będą mieć zapewnioną możliwość przespania min. 5 godzin. Jako optymalny czas snu przyjmujemy 7 godzin

7.      Uczestnicy i kadra mają zapewnioną możliwość udziału w niedzielnej mszy św.