Zgłoszenia - seminarium "Totus Tuus - świadectwo wiary w harcerstwie"

24 października 2020

Regulamin - Zgłoszenia - seminarium "Totus Tuus - świadectwo wiary w harcerstwie"

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 22.10.2020r. do godziny 23:55.

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa w seminarium, należy w polu email podać maila w domenie ZHP, oraz poprzez tego samego maila zalogować się w aplikacji Teams.