Rajd Gwiaździsty PŚ WDG

Regulamin - Rajd Gwiaździsty PŚ WDG

Regulamin Rajdu Gwiaździstego.

1. Uczestnikiem Rajdu może być TYLKO członek ZHP z opłaconą składką członkowską

2. W czasie Rajdu uczestnika obowiązuje Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Kodeks Wędrowniczy, Kodeks Instruktorski

3. Komendantem Rajdu jest hm. Grzegorz Przybylak - Przedstawiciel RPM WDG na Chorągiew Śląską

4. Organizatorem Rajdu jest Zespół Programowy Przedstawicielstwa Śląskiego WDG

5. Patrole uczestniczące w Rajdzie zobowiązane są do posiadania w swoim składzie PEŁNOLETNIEGO opiekuna, najlepiej w stopniu przynajmniej przewodnika

6. Termin Rajdu 18-20.06.2021

7. Trasa Rajdu jest uzależniona od grupy wiekowej (metodyka ZHP), w której znajduje się patrol

8. Komendant Rajdu, ewentualnie Zespół Programowy ma OSTATECZNE zdanie.

9. KAŻDY uczestnik zobowiązany jest do posiadania DOBREGO HUMORU