Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wieży Spadochronowej - ORSWS XXIV i 4/5

11 września 2021 08:00, 11 września 2021 08:00, 12 września 2021 10:00

Regulamin - Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wieży Spadochronowej - ORSWS XXIV i 4/5


 1. EKWIPUNEK PATROLU

  Każdy patrol przyjeżdżający na Rajd musi posiadać:

  • apteczkę,
  • działający telefon komórkowy (do kontaktu z patrolem).

  Każdy zuch musi mieć ze sobą:
  • plecaczek z suchym prowiantem i napojem na czas trasy,
  • umundurowanie dostosowane do pogody.

  Patrole, których członkami są osoby, spoza Hufca Katowice muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na czas trwania trasy rajdowej.

 2. WPISOWE

  Wpisowe na Rajd wynosi:

  25 zł - uczestnik

  Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wpłata wpisowego. Dopiero wpłata wpisowego gwarantuje możliwość wzięcia udziału w Rajdzie.

  Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto Hufca ZHP Katowice
  do dnia 20 sierpnia 2020 roku
  z dopiskiem ‘ORSWS - NAZWA PATROLU'
  (dane konta: mBank 08 1140 1078 8031 4444 2100 9000).

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie po 30 sierpnia, wpisowe nie będzie zwracane ze względu na poniesione przez Organizatora koszty.

 3. KOSZULKI

  Możliwy jest także zakup okolicznościowej koszulki XXIVS… ORSWS.
  Koszt koszulki to 15 zł.

  Rozmiary koszulek dla członków patroli podaje się przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
  Wpłaty za koszulki należy dokonać razem z wpłatą wpisowego za patrol.

 4. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

  • dyplomy dla wszystkich, nagrody dla najlepszych patroli,
  • możliwość zakupu okolicznościowej koszulki,
  • atrakcje programowe na trasie.

 5. ZADANIE PRZEDRAJDOWE

  Na każdej trasie obowiązuje wykonanie w określonym terminie zadania przedrajdowego. Opisy zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

 7. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pobierz