ID #60cd1b7e9019d
4. Rajd „Harcerskim Tropem”

Czuwaj!

W tym roku cofniemy się do przełomu XIX i XX wieku, pokażemy Wam jak wyglądały początki naszej skautowej organizacji. Tegoroczna edycja poświęcona będzie w dużej mierze bardzo ciekawej postaci - poznamy Ernesta Thompsona Setona oraz skupimy się na tym co udało mu się stworzyć i wypracować przez lata działalności. Założyciel Amerykańskiego ruchu skautowego przyrodę zawsze stawiał bardzo wysoko, dlatego na 4. Rajdzie "Harcerskim Tropem" wspólnie wyruszymy na leśną wędrówkę, aby jeszcze bardziej zrozumieć jak bardzo harcerze związani są z naturą.

A to wszystko trzy dni pod namiotami!

Po zgłoszeniu patrolu w formularzu należy jak najszybciej przelać pieniądze na konto, patrol który nie dokona tego w odpowiednim czasie będzie uznawany za niezgłoszony! (do 10 maja 2021)

Informacje:
Kiedy?  28-30 maja 2021
  (trasa zuchowa: 29-30 maja 2020. Możliwa jest opcja przyjechania dzień przed wieczorem po wcześniejszym kontakcie z komendą)

Za ile?

Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od wyboru trasy (stopnia trudności dostosowanej do wieku uczestników): 

Trasa dla Zuchów → wpisowe wynosi 25 zł od osoby 
Trasa dla Harcerzy i Harcerzy Starszych → wpisowe wynosi 35 zł od osoby, 
Trasa dla Wędrowników → wpisowe wynosi 35 zł od osoby. 


Dokumenty:

Regulamin 4. Rajdu "Harcerskim Tropem"
Zobowiązanie opiekuna patrolu
Zgoda komendanta hufca

Pamiętaj, że po zgłoszeniu musisz potwierdzić adres e-mail by było ważne!( np. 1 Warszawska Drużyna Harcerska "Leśni" , jeżeli patrol zrzesza kilka drużyn należy wypisać je po przecinku)
(W pole karty uczestnika też proszę jeszcze raz wprowadzić dane patrolowego)
(Ulica, miasto, kod pocztowy patrolowego)
Kliknij aby wgrać plik
(Patrole z hufca ZHP Ostrołęka zostawiają te pole puste)
Należy w załączniku wysłać skan, a pierwszego dnia wydarzenia przynieść oryginalne poświadczenie. Bez niego nie zostaniecie zakwalifikowani na 4. Rajd "Harcerskim Tropem".
Kliknij aby wgrać plik
Należy wysłać je najpóźniej do 7 dni od zgłoszenia się patrolu przez edycję załącznika formularza, bądź wysłanie go na e-mail: harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl.
W przeciwnym razie patrol nie może zostać uznany za zakwalifikowany.
(Nazwa pliku powinna być bez spacji i polskich znaków)
Kliknij aby wgrać plik
Oryginał trzeba dostarczyć pierwszego dnia rajdu. (Nazwa pliku powinna być bez spacji i polskich znaków)
Kliknij aby wgrać plik
Oryginał trzeba dostarczyć pierwszego dnia rajdu. Pole wypełnić obowiązkowo. (Nazwa pliku powinna być bez spacji i polskich znaków)
W karcie uczestników proszę nie wpisywać już danych opiekuna.
(Ulica, miasto, kod pocztowy opiekuna)

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Mazowiecka
Hufiec Ostrołęka


1. ORGANIZATORZY RAJDU/ KONTAKT 

 • Komendant 4. RHT 2020 - Krzysztof Krawczyk 
 • Szef zespołu ds. programowych - Aliki Karabini 
 • Z-ca szefa zespołu ds. programowych- Kacper Stworzjan 
 • Członek zespołu ds. programowych- Krystyna Cholewa 
 • Szef zespołu ds. kwatermistrzowskich - Przemysław Książek 
 • Szef zespołu ds. promocji i mediów - Wiktoria Zielińska
 • Z-ca szefa ds. promocji i mediów - Bogusz Wołczek
 • Szef biura rajdu - Patrycja Szcześniak
 • Z-ca szefa biura rajdu - Michalina Ogonowska
 • Kwatermistrz 4. RHT 2020 - Patryk Murawski 


KONTAKT

 • nr tel. 512 845 796  
 • e-mail: harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl
 • e-mail: krzysztof.krawczyk@zhp.net.pl


2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

Rajd odbędzie się w okolicach Ostrołęki (woj. Mazowieckie) w dniach 29-31.05.2020. Bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie rajdu (informacja zostanie podana po weryfikacji zgłoszenia) w piątek (od godziny 16).  Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia. 

Wydarzenie dla grup zgłoszonych na trasę zuchową odbędzie się w dniach 30-31.05.2020. Organizatorzy oczekują gromad w sobotę o godzinie 13:00 na starcie (będzie on podany w wiadomości zwrotnej). 


3. UCZESTNICY 

Rajd „Harcerskim Tropem” jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych i Wędrowników. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 20 osobowe, minimalnie 6 osobowe (5 osób + opiekun)). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która podczas zgłaszania patrolu wyśle nam oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu. 


4. ZGŁOSZENIA 

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2020. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez  formularz zgłoszeniowy  dostępny w załączonym przez nas formularzu. Zgłoszenie musi zawierać: Nazwę patrolu, dokładną ilość osób, hufiec, dane członków grupy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), dokładne dane osoby pełnoletniej. Opiekun nie ponosi kosztów za wpisowe, jeżeli minimalna liczba uczestników w patrolu zostaje zachowana. 

Przed rajdem patrole po wysłaniu zgłoszenia otrzymują list zwrotny z potwierdzeniem zakwalifikowania się na rajd oraz szczegółową instrukcją i ogólnym planem rajdu oraz  o zadaniach przedrajdowych  do wykonania. 

Za patrol zakwalifikowany  na trasę uważa się ten, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów, 
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu najpóźniej do tygodnia po wysłaniu zgłoszenia, 
 • spełnia wymogi co do minimalnej liczby członków patrolu. 


5. PŁATNOŚCI 

Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od wyboru trasy (stopnia trudności dostosowanej do wieku uczestników): 

 • Trasa dla Zuchów → wpisowe wynosi 25 zł od osoby 
 • Trasa dla Harcerzy i Harcerzy Starszych → wpisowe wynosi 35 zł od osoby, 
 • Trasa dla Wędrowników → wpisowe wynosi 35 zł od osoby. 

Płatność należy dokonać  przelewem na konto:    55249000050000450021520681 – Hufiec ZHP Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 11, Ostrołęka. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Wpisowe – 4. Rajd „Harcerskim Tropem” – Nazwa Patrolu”. Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesłać na rajdowy adres mailowy: 

harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl


6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA 

Organizator zapewnia uczestnikom rajdu: 

 • gorący posiłek w sobotę, 
 • dostęp do wody pitnej, 
 • miejsce noclegowe pod namiot, 
 • mapę terenu w skali 1:50 000, 
 • dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
 • nagrody,
 • harcerska przygodę,
 • atrakcja w sobotę,
 • znaczek pamiątkowy z rajdu.


 7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU 

Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, busolę, zgodę hufca na udział w rajdzie. Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp. 


8. PUNKTACJA  

Każda jednostka harcerska biorąca udział w 4. Rajdzie “Harcerskim Tropem” będzie oceniana w punktacji, dzięki której organizator wybierze najlepszy patrol.  

Patrol może zdobyć maksymalnie 150 punktów za następujące kryteria:

 • 100 punktów - ocena realizacji wykonania punktów na trasie, 
 • 30 punktów - ocena realizacji wykonania zadania przedrajdowego, 
 • 20 punktów - ogólne zachowanie, reprezentacja.


9. INNE INFORMACJE 

 • 4. RHT jest rajdem pieszym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod namiotem, a także na kilkunastokilomerową trasę pieszą. (długość zależna jest od wyboru trasy)
 • Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Ponadto zobowiązuje do przestrzegania Prawa Harcerskiego . 
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu. Rodzic/ prawny opiekun jest poinformowany o tym i na własny koszt musi odebrać dziecko z miejsca obozowiska. 
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Liczba uczestników ograniczona (250 uczestników/25 patroli - w zależności od tego który z limitów nastąpi pierwszy).
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
 • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun. 
 • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu. 
Trasa dla zuchów do 10 roku życia, dla harcerzy i harcerzy starszych od 10 roku życia, a dla wędrowników od 15/16.