Kurs przewodnikowski Mentor 2021

Kurs przewodnikowski Mentor 2021

Kurs przewodnikowski 2021 organizowany jest przez ZKK "Mentor" Hufca ZHP Sosnowiec przy współpracy z Komendą Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej.

Przeznaczony jest dla harcerzy w wieku 16+ , którzy przygotowują się do otwarcia próby przewodnikowskiej lub już ją realizują. 

Dodatkowo, aby ukończyć kurs drużynowych trzeba mieć ukończony kurs przewodnikowski.